top of page

Underground Encounters

הפרוייקט Underground Encounters נולד במהלך השנים הראשונות שלי בלונדון. הנסיעה ברכבת התחתית (או ה-Tube כפי שהיא מכונה) היא חלק מאוד משמעותי מהחיים בעיר, אנשים מבלים ברכבת לעיתים שעתיים ביום ויותר.


הצפיפות בשעות העומס היא עצומה, עשרות אנשים נמצאים בסמיכות כל כך גדולה זה לזה וכל אחד שקוע בעולם שלו, בטרדות החיים שלו, ולמרות הקירבה הפיסית הזרות היא מוחלטת. כאילו כל אחד מנסה לשמור לעצמו כמעט בכח על טיפת הפרטיות, לא להתערב, לא להביט מסביב.

 

ואותי ריתקה במיוחד הקירבה הזו, של אנשים שונים, ממוצא שונה, רקע ומצב כלכלי שונה, הנמצאים כל כך קרוב אחד לשני ושקועים בעולמות פרטיים ורחוקים, כל אחד סגור ומסוגר בעולם הבדידות שבנה לעצמו.

 

במשך שנים הרכבת התחתית ריתקה צלמים רבים וגדולים ממני מהם קיבלתי השראה והעבודה שלי היא מחווה לצלמים אלו:

Walker Evans  - Many Aere Called

Bruce Davidson - Subway

 

הפרוייקט צולם על פילם שחור לבן

bottom of page