top of page

BeLonging

כבן אדם שעבר מדינה יותר מפעם בחיים (בגיל 5 עלינו לארץ מרוסיה ובגיל 28 עברתי ללונדון, בה חייתי 10 שנים) מעניינת אותי חוויית ההגירה וההסתגלות למקום ותרבות חדשים. אנשים שמביאים איתם מנטליות שונה ובונים את חייהם מהתחלה.


אחד הדברים המרתקים ביותר בלונדון בעיני הוא מגוון האנשים החיים בה. בנסיעה באוטובוס ברחבי העיר לעיתים הרבה יותר מאנגלית, אפשר לשמוע בליל של שפות מכל פינה בעולם כמעט.הפרוייקט BeLonging מוקדש לאנשים זרים החיים בלונדון.


מדי יום מגיעים לבריטניה עשרות מהגרים, אנשים מגיעים לעיר מכל העולם, חלקם נשארים לחיות בה שנים, חלקם באים לשם עבודה או לימודים וחוזרים לארצות מוצאם. העיר מכילה לתוכה את כל מאות ואלפי האנשים, כל אחד עם נסיון החיים שלו והציפיות לעתיד חדש, מציעה להם גירוי ומיפלט.


המצולמים הם מכרים או אנשים שפגשתי במקרה, מהגרים שהגיעו ללונדון מסיבות שונות, לפני סשן הצילומים נפגשתי עם כל מצולם לשיחה בביתו, על החיים בעיר, על הסיבות שהביאו אותם לעזוב ולהגר למדינה אחרת, הדברים שהם מתגעגעים אליהם בארצות מוצאם והמקומות שהם אוהבים ומתחברים אליהם בעיר. בעקבות השיחה הלכתי לחפש את המקומות שדיברו עליהם, צילומי הנוף (city scapes) הם פרשנות שלי לדברים שנאמרו. התוצאה היא סדרת דיפטיכים כשבצד אחד פורטרט של האדם בבית שלו ולצידו תמונת ה״נוף העירוני״.


העבודות באות להעלות שאלות של זהות, שייכות, קשר למקום (ברמה פיסית, מנטלית, תרבותית) והכמיהה לבית.


צולם על פילם במצלמת 6x6 Rolleiflex

bottom of page