top of page

חתונות

צילום בשבילי הוא הרבה יותר ממקצוע, הוא אהבה ודרך חיים, הוא מה שמניע אותי ומעורר בי השראה.

הצורך לצלם בא מתוך סקרנות ואהבה לאנשים. תמיד מרגש אותי לפגוש אנשים חדשים,

אנשים ממקומות שונים, מתרבויות שונות, מרקעים שונים, עם מזג שונה וראייה שונה של העולם.

להתבונן בתנועת האנשים בחלל, בהבעות הפנים, ביחסים ביניהם, במרחב שאנשים יוצרים סביבם.

הפרוייקטים האישיים שלי נעים על ציר הצילום הדוקומנטרי חברתי וחלק מהפרוייקטים אף הוצגו בתערוכות בארץ ובחו״ל.

הצלם, העולם, הצילום והמצלמה הופכים לאחד

פייר פאולין

bottom of page